reverse repo
 
Encyklopedia PWN
reverse repo
[rıwə̣:rs rị:pəu; ang. reverse repurchase agreement],
ekon. transakcja polegająca na nabyciu papierów wartościowych i jednoczesnym zobowiązaniu się do ich odsprzedaży w przyszłości po określonej cenie;
z ekonomicznego punktu widzenia transakcję reverse repo można porównać z udzieleniem kredytu, którego zabezpieczeniem są papiery wartościowe, a różnicę między ceną nabycia a ceną odsprzedaży tych papierów można utożsamiać z wartością odsetek od tegoż „kredytu”; transakcja reverse repo jest odwrotnością transakcji repo; o tym, czy transakcja zostanie nazwana repo, czy też reverse repo, decyduje to, czy dealer inicjujący transakcję poszukuje środków finansowych, czy potrzebuje papierów wartościowych (np. w związku z zawarciem transakcji krótkiej sprzedaży).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia