repo
 
Encyklopedia PWN
repo
[rị:pəu; ang. repurchase agreement],
ekon. transakcja, polegająca na sprzedaży papierów wartościowych i jednoczesnym zobowiązaniu się do ich odkupienia w przyszłości po określonej cenie;
z ekonomicznego punktu widzenia transakcję repo można porównać z zaciągnięciem kredytu, którego zabezpieczeniem są papiery wartościowe, a różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a ceną odkupienia tych papierów można utożsamiać z wartością odsetek od tegoż „kredytu”; niekiedy transakcje sprzedaży i odkupienia papierów wartościowych są dokonywane po tej samej cenie i wówczas odsprzedający papiery wartościowe płaci określone odsetki od otrzymanej sumy; transakcje repo są zawierane najczęściej na 1 dzień, a ich przedmiotem są najczęściej skarbowe papiery wartościowe; istotnymi uczestnikami rynku repo są banki centralne, które mogą poprzez transakcje repo i reverse repo wpływać na ilość pieniądza w systemie bankowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia