regulacja
 
Encyklopedia PWN
regulacja
[łac.],
autom. najczęściej stosowany rodzaj sterowania, oddziaływanie ręczne lub automatyczne, na dany obiekt (najczęściej fiz., technol.) mające na celu zmniejszenie odchylenia przebiegu jego wielkości wyjściowej (regulowanej) od przebiegu wartości zadanej;
dokonuje się w układzie ze sprzężeniem zwrotnym (w układzie zamkniętym) doprowadzającym wielkość regulowaną do urządzenia pomiarowego, w którym następuje jej porównanie z wartością zadaną; różnica między wartością wielkości regulowanej i wartością zadaną, zw. uchybem lub błędem r., oddziaływuje na obiekt r. za pośrednictwem regulatora i urządzeń wykonawczych (np. siłowników) w taki sposób, żeby uchyb ten uczynić możliwie najmniejszym; układ składający się z samego obiektu r., czujników pomiarowych, regulatora i urządzeń wykonawczych nazywa się układem regulacji. Ze względu na wykonywane zadanie rozróżnia się układy regulacji nadążnej, programowej i stałowartościowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia