ratusz
 
Encyklopedia PWN
ratusz
[niem.],
siedziba władz miejskich;
w staroż. Grecji funkcję ratusza pełnił buleuterion, w Rzymie — kuria; pierwsze ratusze pojawiły się w XII w.; wraz z rozwojem miast przybierały coraz bardziej okazałe formy; sytuowane zwykle w centrum miasta (na rynku lub w jego pierzei), reprezentowały różne typy arch., czasem pokrewne zamkom, pałacom lub kamienicom mieszczańskim, ich częstym elementem była wieża strażnicza, czasem wolno stojąca (beffroi); gł. pomieszczeniem ratusza była sala obrad, znajdująca się na piętrze; ratusze pełniły jednocześnie różne funkcje: adm., sądowe, kupieckie, mieściły się w nich: więzienie, straż miejska, a w przyziemiu kramy kupieckie; od późnego gotyku, zwłaszcza w renesansie i baroku, upodabniały się do architektury pałacowej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Amsterdam, ratusz (obecnie pałac królewski), 1648fot. L. Adamski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wrocław, ratusz fot. A. Szymański i L. Wawrynkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Leuven, ratusz (1448–63) fot. Z. Bochenek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Ołomuniec, ratusz (Czechy)fot. L. Zielaskowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kamień Pomorski, ratusz, XV, XVI w.fot. B. Lemisiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia