radio w Polsce
 
Encyklopedia PWN
radio w Polsce,
co najmniej raz dziennie 78% Polaków (1998) słuchało radia przez minimum 15 minut, a średni tygodniowy czas słuchania przypadający na jednego słuchacza wynosił 3 godz. 46 minut. Istniejący dziś ład medialny w Polsce został stworzony przez Ustawę o Radiofonii i Telewizji, uchwaloną przez Sejm 29 XII 1992. Na straży medialnego ładu stoi powołana mocą tej samej Ustawy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Odtąd obecność w polskim eterze warunkuje posiadanie koncesji na nadawanie programu radiowego. Koncesji takich udziela KRRiT (odpowiedzialna też za wyznaczenie oraz przeprowadzenie procesów koncesyjnych). Do końca 1998, po trzech procesach koncesyjnych, KRRiT wydała 206 koncesji na nadawanie programu radiowego. W 1999 (według danych OBOP) największą słuchalność miał Program 1 Polskiego Radia, następnie: RFM FM, Radio Zet, regionalne stacje Polskiego Radia (razem), Program 3 Polskiego Radia i Radio Maryja (ostatnie dwa porównywalną).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia