rada gminy
 
Encyklopedia PWN
rada gminy,
od 1990 w Polsce organ stanowiący i kontrolny samorządu gminy, o 4-letniej kadencji, pochodzący z wyborów;
decyduje m.in. o wysokości budżetu gminy, wysokości podatków i opłat, podejmuje uchwały w sprawie majątku gminnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia