pustak
 
Encyklopedia PWN
pustak,
małowymiarowy element budowlany z kanałami (drążeniami) przechodzącymi zwykle przez cały wyrób;
kanały powodują zmniejszenie masy wyrobu oraz polepszenie właściwości cieplnych; stosowany do budowy ścian nośnych i działowych oraz stropów budynków; rozróżnia się: a) p. ceramiczne: ścienne, wentylacyjne i do przewodów dymowych oraz stropowe; b) p. betonowe (keramzytobetonowe, żużlobetonowe): ścienne i stropowe; c) p. z innych materiałów, np. gipsowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia