przysposobienie
 
Encyklopedia PWN
przysposobienie, adopcja
[łac.],
stosunek prawny o treści podobnej lub takiej samej, jak stosunek łączący dziecko z jego rodzicami, ale nie oparty na fakcie biologicznego pokrewieństwa.
Według prawa polskiego przysposobić można tylko osobę małoletnią i tylko dla jej dobra; o przysposobieniu orzeka sąd rodzinny po uzyskaniu zgody rodziców przysposabianego. Współczesne prawo polskie przewiduje 3 rodzaje przysposobienia: niepełne (łączące przysposobionego i jego zstępnych tylko z przysposabiającym, a nie z jego krewnymi), pełne (łączące przysposobionego także z krewnymi przysposabiającego, które z ważnych przyczyn może być rozwiązane) oraz całkowite (pełne i nierozwiązalne, powodujące zupełne zerwanie stosunków rodzinnych między przysposobionym i jego dotychczasową rodziną).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia