prowincja
 
Encyklopedia PWN
prowincja, łac. provincia:
1) w starożytnym Rzymie początkowo określenie sfery działania wyższych urzędników posiadających imperium, następnie nazwa opanowywanych (od 241 p.n.e.) przez Rzym terenów pozaitalskich, którym nadano określone formy organizacyjne;
2) nazwa niewielkiej jednostki administracyjnej wprowadzonej w końcu III w. przez cesarza Dioklecjana; prowincja wchodziła w skład diecezji;
3) współcześnie nazwa jednostki podziału administracyjnego w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Grecji, we Włoszech (w obrębie regionów); także w wielu państwach Afryki, obu Ameryk oraz Azji; również nazwa państwa wchodzącego w skład federacji (np. w Argentynie, Kanadzie);
4) w Kościele katolickim: grupa diecezji — metropolia z arcybiskupem i in. diecezje, tzw. sufraganie; także jednostka podziału administracyjnego zakonów, grupująca klasztory jednego kraju lub jego znacznej części, z prowincjałem na czele;
5) miejscowość, część kraju odległa od stolicy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia