proporcjonalność wprost
 
Encyklopedia PWN
proporcjonalność wprost, proporcjonalność prosta,
mat. relacja między wielkościami: 2 wielkości zmienne a i b nazywają się (wprost) proporcjonalnymi, jeżeli ich stosunek a/b = k jest wielkością stałą (liczba k nazywa się współczynnikiem proporcjonalności);
wówczas a = kb i równym przyrostom zmiennej b odpowiadają równe przyrosty zmiennej a; wielkościami wprost proporcjonalnymi są np. droga i czas w ruchu jednostajnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia