promieniowanie gamma
 
Encyklopedia PWN
promieniowanie gamma, promieniowanie γ,
fiz. krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal na ogół mniejszej od 10–11 m, emitowane przez promieniotwórcze lub wzbudzone jądra atomowe podczas przemian jądrowych (promieniotwórczość, reakcja jądrowa), a także powstające przy anihilacji par, rozpadzie mezonów π0, hiperonów Σ0 itd.;
przy tak małej długości fali ujawniają się szczególnie korpuskularne — fotonowe — cechy promieniowania gamma; energia fotonu E =  > 0,1 MeV (h — stała Plancka, ν — częstość promieniowania); promieniowanie gamma ma bardzo dużą zdolność przenikania przez materię; stosowane do celów badawczych, w technice (defektoskopia), medycynie (zwalczanie nowotworów) i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia