prognoza naukowa
 
Encyklopedia PWN
prognoza naukowa, przewidywanie naukowe,
metodol., naukozn. teza (twierdzenie, hipoteza, teoria) dotycząca przyszłości, przewidywanie przyszłych faktów, zjawisk czy zdarzeń na podstawie uzasadnionych przesłanek ustalonych w toku badań nauk.;
formułowane jako wytyczna dalszego postępowania przez specjalistów w danej dziedzinie nauki; rozróżnia się następujące rodzaje prognóz naukowych ze względu na: 1) horyzont czasowy — prognozy naukowe krótko-, średnio- i długoterminowe oraz perspektywiczne; 2) stopień szczegółowości — prognozy naukowe ogólne i szczegółowe; 3) zakres ujęcia — prognozy naukowe całościowe i częściowe, w skali makro i mikro; 4) zasięg terytorialny — prognozy naukowe świat., międzynar., krajowe, regionalne; 5) cel lub funkcję — prognozy naukowe ostrzegawcze, badawcze i normatywne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia