próg rentowności
 
Encyklopedia PWN
próg rentowności,
ekon. graniczna wielkość sprzedaży, przy której przychody równoważą całkowite koszty (koszty przedsiębiorstwa), a zysk wynosi zero;
przy cenach wyższych osiąga zysk ekonomiczny, a przy niższych ponosi stratę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia