produkcja filmowa
 
Encyklopedia PWN
produkcja filmowa,
zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, zmierzających do wytworzenia filmu (dzieła filmowego, utworu audiowizualnego) w postaci kopii wzorcowej.
Produkcję inicjuje i nadzoruje producent filmu — osoba fiz. lub prawna, organizująca środki finansowe, angażująca gł. realizatorów, nabywająca prawa autorskie od współtwórców i artystów wykonawców oraz ponosząca odpowiedzialność za tę produkcję zarówno materialną, jak i pozamaterialną. W większych realizacjach za przebieg organizacji p.f. odpowiada przed producentem producent wykonawczy (nadzorujący, ang. executive producer), o szerszych lub węższych uprawnieniach w stosunku do ekipy filmowej. Koprodukcja polega na współdziałaniu kilku producentów filmowych. Do podstawowych parametrów określających p.f. należą: gatunek i rodzaj filmu, koszt produkcji, czas i miejsce realizacji, ilość dni zdjęciowych, wymiar i wersja nośnika, metraż i ekranowy czas trwania, liczba miejsc akcji i ich lokalizacja, sposób nagrania dźwięku, wersja językowa, liczebność aktorów i scen masowych, efekty specjalne, limit zużycia taśmy. Za najtrudniejszą, wymagającą długiego okresu przygotowań, uważa się produkcję filmów fabularnych.
Proces powstania filmu składa się z preprodukcji, tj. fazy opracowań lit., wstępnych prac przygotowawczych i poszukiwania źródeł finansowania, oraz produkcji, przebiegającej w etapach: okres przygotowawczy, okres zdjęciowy (najkosztowniejszy okres p.f.) i okres postprodukcji (montaż, udźwiękowienie i prace końcowe). Efektem końcowym p.f. jest kopia wzorcowa i komplet techn. materiałów wyjściowych (zmontowany negatyw, zarchiwizowany dźwięk dialogów, kopie pokazowe, tła pod napisy i in.) oraz informacyjno-reklamowych, umożliwiających rozpowszechnianie (dystrybucję) filmu (kino, telewizja, dyski opt., kasety magnet. i in.).
Ze względu na hierarchię podejmowania podstawowych decyzji dotyczących kształtu filmu i sposobu jego wytworzenia rozróżnia się model producencki (typowy dla dużych studiów amer.) i model reżyserski p.f. (model eur.). W zależności od przeznaczonego budżetu p.f. dzieli się na: niskonakładową, standardową lub wysokonakładową (superprodukcję, megaprodukcję). Produkcja niezależna oznacza p.f. finansowaną środkami pozapublicznymi, produkcja offowa — to p.f. niskonakładowa lub tworzona środkami półprofesjonalnymi, wykorzystująca niekonwencjonalne środki wyrazu.
Michał J. Zabłocki
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia