dystrybucję

Encyklopedia PWN

dystrybucja
[łac. distributio ‘podział’],
mat. uogólnienie pojęcia funkcji liczbowej, stworzone w celu zdefiniowania ogólnego pojęcia pochodnej, tak by można było różniczkować także funkcje liczbowe nie posiadające pochodnej w klas. sensie.
dystrybucja
[łac. distributio ‘podział’],
językozn. ogół pozycji lub wyszczególnione pozycje w obrębie wypowiedzi, w których występuje określona jednostka fonetyczna;
dystrybucja
[łac. distributio ‘podział’],
ekon.:
firma zajmujących się sprzedażą kaset video i dysków DVD z nagranymi filmami fabularnymi;
część wytwórni Columbia Pictures, odpowiedzialna za rynek domowego video;
film
[ang.]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia