model producencki

Encyklopedia PWN

zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, zmierzających do wytworzenia filmu (dzieła filmowego, utworu audiowizualnego) w postaci kopii wzorcowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia