próba jubilerska
 
Encyklopedia PWN
próba jubilerska,
w jubilerstwie stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do całkowitej masy stopu, wyrażony z dokładnością do części tysięcznych;
np. czysty metal ma p. 1,000, a jego stop zawierający 5% domieszek — p. 0,950. P. są prawnie ustalane przez Gł. Urząd Miar, a wyroby z metali szlachetnych są znakowane cechą probierczą (podstawową i dodatkową) właściwą dla danego metalu i danej p.; wyrób odpowiada p., jeśli zawartość w nim metalu szlachetnego jest nie mniejsza niż odpowiadająca tej p.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Próba jubilerska wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia