cechą probierczą

Encyklopedia PWN

znak na wyrobie z metalu szlachetnego, odpowiadający określonej próbie jubilerskiej;
w jubilerstwie stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do całkowitej masy stopu, wyrażony z dokładnością do części tysięcznych;
umieszczanie na narzędziu pomiarowym lub wyrobie znaków (cech) świadczących o tym, że spełniają one określone wymagania (np. narzędzie odpowiada przepisom legalizacyjnym, a wyrób ma określone właściwości, np. określony skład chem.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia