prestacyjne tabele
 
Encyklopedia PWN
prestacyjne tabele,
spisy gospodarstw chłopskich w Królestwie Polskim sporządzone 1846;
objęły gospodarstwa o powierzchni ponad 3 morgi w dobrach prywatnych; zawierają nazwisko każdego gospodarza, obszar i podział gruntów (siedliska, grunty orne, łąki, pastwiska itp.), obciążenia i uprawnienia użytkownika; sporządzenie tabel prestacyjnych miało zahamować rugi chłopskie i przyczynić się do zmniejszenia i uregulowania powinności chłopów na rzecz dworu; posłużono się nimi przy uwłaszczeniu 1864.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia