prawo komunikacyjne
 
Encyklopedia PWN
prawo komunikacyjne,
zespół przepisów prawnych, należących do różnych działów prawa (adm., cywilnego, karnego, wykroczeń), dotyczących poszczególnych rodzajów komunikacji (drogowej, lotn., kol., pocztowej i in.) oraz żeglugi mor. i śródlądowej;
prawo komunikacyjne normuje m.in. warunki przewozu osób i rzeczy w obrocie krajowym i międzynar., spedycję, zakładanie i prowadzenie urządzeń komunik., administrację komunikacji oraz prawa i obowiązki pracowników komunikacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia