prałat
 
Encyklopedia PWN
prałat
[łac. praelatus ‘zasługujący na pierwszeństwo’],
w Kościele katol. wyższy duchowny, mający zwyczajną jurysdykcję kośc., tzn. wynikającą z urzędu lub funkcji (biskup, przełożony zakonu, wikariusz generalny),
tytuł honorowy innych wyższych duchownych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia