pozbawienie praw publicznych
 
Encyklopedia PWN
pozbawienie praw publicznych,
środek karny stosowany w polskim prawie karnym,
polegający na utracie czynnego i biernego prawa wyborczego do sejmu, senatu i organów samorządu terytorialnego, prawa do udziału w wymiarze sprawiedliwości, pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach i instytucjach państw. i organizacjach społ., a także na utracie posiadanego stopnia wojsk., orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia