potencjał jonizacji
 
Encyklopedia PWN
potencjał jonizacji,
fiz. stosunek energii potrzebnej do oderwania określonego elektronu z atomu lub cząsteczki (energia jonizacji) do wartości ładunku elektronu;
pierwszy potencjał jonizacji określa energia potrzebna do oderwania najsłabiej związanego elektronu z obojętnego atomu, drugi potencjał jonizacji — energia niezbędna do usunięcia elektronu z jednowartościowego jonu w stanie podstawowym itd.; największy pierwszy potencjał jonizacji ma hel (24,58 V), najmniejszy — cez (3,893 V).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia