energia jonizacji

Encyklopedia PWN

energia potrzebna do oderwania najsłabiej związanego elektronu od obojętnego atomu lub cząsteczki;
fiz. stosunek energii potrzebnej do oderwania określonego elektronu z atomu lub cząsteczki (energia jonizacji) do wartości ładunku elektronu;
jonizacja
[gr.],
odrywanie elektronu lub elektronów od elektrycznie obojętnych atomów lub cząsteczek, prowadzące do powstania dodatnio naładowanych jonów (kationów) i swobodnych elektronów;
cząsteczka, molekuła, drobina,
najmniejsza trwała część substancji zachowująca właściwości chemiczne tej substancji;
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
dział chemii zajmujący się chem. skutkami działania promieniowania lub cząstek o wysokiej energii na materię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia