potencja seksualna
 
Encyklopedia PWN
potencja seksualna,
zdolność do wypełniania funkcji seksualnych, do zachowań i odczuć seksualnych, rozpoczęcia, utrzymania i doprowadzenia do końca satysfakcjonującego stosunku płciowego, dostarczenia satysfakcji seksualnej partnerowi, a ponadto zdolność do zapłodnienia;
powszechnie stosowany termin „potencja seksualna” ma 2 znaczenia: jedno jest zbliżone do rozumienia pojęcia popędu płciowego i oznacza zdolność do reakcji seksualnych, a przede wszystkim częst. tej zdolności mierzonej w jednostce czasu; drugie znaczenie wyraża się w kategoriach sprawnościowych jako zdolność do wykonania określonych funkcji; na ogół mężczyźni odznaczają się silniejszą niż kobiety potencją seksualną w sensie zdolności do genitalnych reakcji seksualnych (podobnie jak silniejszym popędem seksualnym, czyli większą częst. dążeń do kontaktów seksualnych); dotychczas nie wyjaśniono, czy przyczyną tego stanu są odmienności organizmu męskiego i żeńskiego, czy też jest to uwarunkowane czynnikami psychicznymi i społ.-kulturowymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia