porozumienie wielkopiątkowe
 
Encyklopedia PWN
porozumienie wielkopiątkowe,
układ zawarty 10 IV 1998 (Wielki Piątek) w Belfaście,
z udziałem rządu bryt. i irl. oraz 8 z 10 gł. partii społeczności katol. i protest. Irlandii Pn., m.in.: Partii Unionistów Ulsteru, Socjaldemokr. Partii Pracy i Sinn Féin, ale bez Partii Demokr. Unionistów; p.w. było efektem trwających od 1996 negocjacji w sprawie pokoju w Irlandii Pn.; określiło zasady wprowadzania procesu pokojowego w tej prowincji (m.in. rezygnacja z przemocy, gwarancje przestrzegania praw obywatelskich, stopniowe rozbrojenie sił paramilitarnych) oraz utworzenia autonom. władz Irlandii Pn. o kompetencjach w zakresie jej spraw wewn. (Zgromadzenie i rząd z udziałem przedstawicieli obu społeczności), a także instytucji współpracy irl.-północnoirl. i irl.-bryt.; p.w. zostało zaaprobowane 22 V 1998 w referendach w Irlandii i Irlandii Północnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia