porowatość
 
Encyklopedia PWN
porowatość,
właściwość substancji stałych polegająca na istnieniu w nich porów, tj. otwartych lub zamkniętych przestrzeni nie wypełnionych daną substancją;
rozróżnia się porowatość bezwzględną — stosunek objętości wszystkich wolnych przestrzeni do całkowitej objętości materiału, oraz porowatość względną (nasiąkliwość) — stosunek objętości porów otwartych (w które może wniknąć ciecz lub gaz) do całkowitej objętości materiału; porowatość materiałów ceramicznych zależy od stopnia spieczenia wyrobów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia