politypia
 
Encyklopedia PWN
politypia
[gr.],
zdolność niektórych substancji do krystalizowania w takich odmianach polimorficznych (polimorfizm), których sieci przestrzenne różnią się między sobą wartością jednej stałej sieciowej (długością jednej krawędzi komórki elementarnej);
odmiany politypowe substancji różnią się między sobą kolejnością występowania w strukturze identycznych warstw; p. najczęściej występuje w przypadku minerałów o strukturze warstwowej, np. grafitu, krzemianów warstwowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia