polidyspersyjność
 
Encyklopedia PWN
polidyspersyjność:
1) rozrzut mas cząstek w układach o rozdrobnieniu mech. i w koloidach fazowych;
2) polidyspresyjność polimerów, polimolekularność, występowanie w polimerach cząsteczek o analogicznej budowie, lecz różniących się liczbą merów i w konsekwencji masą molową (ciężarem cząsteczkowym); wykorzystując p., można frakcjonować polimery na podstawie różnej rozpuszczalności frakcji lub różnicy rozmiarów cząsteczek o różnych masach molowych (chromatografia żelowa); liczbowym wskaźnikiem określającym p. polimerów jest stosunek wagowo średniej do liczbowo średniej masy molowej (polimery); powinien on wynosić powyżej 2; dla polimerów (frakcji) monodyspersyjnych, składających się z makrocząsteczek o takiej samej lub prawie takiej samej masie molowej, wskaźnik ten powinien wynosić niewiele powyżej 1; polimery takie otrzymuje się w wyniku frakcjonowania lub kontrolowanej polimeryzacji „żyjącej” (polimeryzacja). P. polimerów określa się też, wykorzystując ultrawirówki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia