poetyzm
 
Encyklopedia PWN
poetyzm
[gr.],
awangardowy kierunek artyst. powstały w latach 20. XX w. w Czechach;
jego przedstawiciele, pisarze z ugrupowania Devětsil (m.in. V. Nezval, J. Seifert, V. Vančura, K. Teige) i związani z nim artyści, nawiązywali do niektórych założeń futuryzmu i kubizmu, łącząc rozwój sztuki z rozwojem cywilizacji techn., życiem codziennym w wielkim mieście i rozrywkami nowoczesnego społeczeństwa; dążąc do estetyzacji i poetyzacji rzeczywistości, opierali się na spontaniczności, asocjacyjności, emocjonalności i fantazji; teorią i praktyką lit. wywarli wpływ na kształtowanie się czeskiej poetyki strukturalistycznej.
Bibliografia
J. BALUCH Poetyzm. Propozycja czeskiej awangardy lat dwudziestych, Wrocław 1969.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia