podgatunek
 
Encyklopedia PWN
podgatunek, subspecies,
formalna jednostka systematyczna niższa od gatunku, obejmująca populacje morfologicznie odmienne od reszty gat. i ograniczone do pewnego obszaru w obrębie terytorium zasiedlonego przez cały gatunek;
na określenie „podgatunek” stosuje się nazwy trinominalne; różnice między podgatunkami często mają charakter fenotypowy, gdy jednak mają podłoże genetyczne, mogą stanowić podstawę dla specjacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia