płodowe błony
 
Encyklopedia PWN
z zarodkiem są połączone pępowiną; powstają z pozazarodkowych części listków zarodkowych; zapewniają zarodkowi swobodne, wodne środowisko rozwoju, chroniące przed wysychaniem i urazami, pośredniczą w pobieraniu substancji odżywczych z organizmu matki lub żółtka, w wymianie gazowej, usuwaniu wydalin; u gadów i ptaków po zakończeniu rozwoju embrionalnego błony płodowe odpadają od zarodka, u ssaków zostają wydalone przy porodzie (popłód). Błonami płodowymi lub błonami zarodkowymi są także zw. 2 cienkie błony (owodnia i błona surowicza) otaczające zarodek owadów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia