omocznia
 
Encyklopedia PWN
u większości owodniowców pełni funkcję workowatego zbiornika produktów przemiany materii płodu, a u owodniowców jajorodnych często także narządu wymiany gazowej, zwłaszcza po zrośnięciu się z błoną kosmówkową (powstaje tzw. kosmówka omoczniowa); u ssaków łożyskowych omocznia wykazuje różny stopień rozwoju w zależności od tego, jak jest rozwinięte łożysko jako narząd usuwający produkty przemiany materii; np. u świni omocznia jest ważnym narządem płodowym, a u człowieka narządem szczątkowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia