piśmiennictwo
 
Encyklopedia PWN
piśmiennictwo,
ogół utrwalonych w piśmie wypowiedzi pełniących określone funkcje w różnych dziedzinach życia społ., rozpatrywany w skali powszechnej lub ograniczony do wyodrębnionego kraju, narodu, języka, epoki;
jest dziedziną kultury wewnętrznie złożoną, obejmuje m.in. działy: literaturę piękną, piśmiennictwo naukowe i popularnonauk., publicystykę, dziennikarstwo, piśmiennictwo propagandowopolityczne, piśmiennictwo praktyczne, dokumenty życia zbiorowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia