pierwsza kompania kadrowa
 
Encyklopedia PWN
pierwsza kompania kadrowa,
formacja wojskowa utworzona przez J. Piłsudskiego w Krakowie, za zgodą władz austriackich, 3 VIII 1914 jako kadra przyszłego wojska;
w jej skład weszły zmobilizowane organizacje strzeleckie (154 żołnierzy); 6 VIII 1914 pierwsza kompania kadrowa została skierowana na teren Królestwa Polskiego do walki z Rosją; następnie weszła w skład III batalionu strzelców dowodzonego przez E. Rydza-Śmigłego, a po utworzeniu Legionów Polskich w składzie 1. pułku strzelców (I Brygada).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pożegnanie Krakowskich Dzieci, modlitwa przed wyruszeniem z koszar, 1914 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia