pieniądz międzynarodowy
 
Encyklopedia PWN
pieniądz międzynarodowy,
pieniądz tworzony przez państwo, które ma decydujący i autonomiczny wpływ na wahania jego wartości;
pieniądz międzynarodowy jest akceptowany poza granicami kraju emitenta i używany w transakcjach międzynarodowych; do wielkiego kryzysu 1929–34 — złoto, po II wojnie światowej — dolarów USA, po 1958 również inne waluty zachodnie, a od lat 70. także międzynarodowe jednostki rozrachunkowe — SDR, ECU.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia