ECU
 
Encyklopedia PWN
ECU
Wymowa[ekụ̈; fr.] Wymowa,
ang. European Currency Unit Wymowa, Europejska Jednostka Walutowa,
bezgotówkowa jednostka rozliczeniowa, używana 1979–98 w państwach Wspólnot Europejskich;
stosowana w międzyrządowych rozliczeniach dotyczących zadłużenia oraz w operacjach Europejskiego Systemu Walutowego; jej wartość była obliczana na podstawie średniej ważonej koszyka walut państw członkowskich Wspólnot, z uwzględnieniem ich ekonomicznego znaczenia; 1 I 1999 ECU została zastąpiona przez euro.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia