pieniądz fiducjarny
 
Encyklopedia PWN
pieniądz fiducjarny,
pieniądz, który mocą decyzji władz państwowych jest prawnym środkiem płatniczym na danym terytorium;
ma moc zwalniania ze zobowiązań, ale nie jest wymienialny na złoto; obecnie, po demonetyzacji złota, rolę pieniądza fiducjarnego pełni zarówno pieniądz papierowy, jak i bilon.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia