piekarnia
 
Encyklopedia PWN
piekarnia,
zakład rzemieślniczy lub przem. produkujący pieczywo;
najważniejszymi działami piekarni są: ciastownia, z urządzeniami do przesiewania i ważenia mąki, rozczyniania i miesienia ciasta (dzieże, przesiewacze, miesiarki mech.) oraz fermentacji ciasta (komory fermentacyjne); obrabialnia, gdzie ciasto jest dzielone na kęsy, formowane i poddawane końcowej fermentacji; piecownia, wyposażona w piece piekarskie; magazyny surowców i pomieszczenia na gotowe pieczywo (ostygalnia, pakownia, ekspedycja); małe piekarnie rzemieślnicze produkują na dobę do 5 t pieczywa, większe, zmechanizowane piekarnie — ok. 30 t, a największe pol. piekarnie (tzw. fabryki chleba), pracujące na 3 zmiany — do 60 t pieczywa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia