petrografia
 
Encyklopedia PWN
petrografia
[gr.],
dział petrologii obejmujący badanie składu mineralnego i cech teksturalnych skał oraz ich podstawowych właściwości fiz. i chemicznych;
zadaniem p. jest także klasyfikacja i opisowa charakterystyka skał pod względem formy występowania, stosunku do skał otaczających, budowy wewn.; p. bada również zawartość w skałach poszczególnych minerałów, określa ich cechy opt., wykształcenie i wzajemne relacje, wyróżnia składniki pierwotne i wtórne, powstałe w wyniku przeobrażeń skał, określa typy, stopnie i facje metamorfizmu; oprócz p. skał magmowych, osadowych i metamorficznych wyróżnia się p. kruszców, p. węgli oraz p. techn., zajmującą się badaniami właściwości techn. lub technol. skał pod kątem oceny ich przydatności w różnych gałęziach budownictwa lub przemysłu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia