petrochemia
 
Encyklopedia PWN
petrochemia
[gr.],
geol. dział petrologii obejmujący zagadnienia składu chem. skał związane z ich genezą i późniejszymi przemianami;
badania petrochemiczne umożliwiają określenie materiału źródłowego skał, środowiska tektonicznego wytapiania magm lub depozycji osadów, przebiegu dyferencjacji magmy; pozwalają też na ustalenie wieku skał, przebiegu wietrzenia, transportu, sedymentacji i diagenezy osadów oraz rozwoju przemian metamorficznych; interpretację składu chem. skał przeprowadza się na podstawie zestawienia (na diagramach i wykresach) parametrów geochem., obliczonych na podstawie oznaczeń ilościowych pierwiastków głównych, podrzędnych i śladowych (analiza chemiczna), a następnie porównania ich z odpowiednimi danymi charakteryzującymi skały wzorcowe o dobrze poznanej genezie; ważne znaczenie w rozwiązywaniu problemów pochodzenia i ewolucji magm ma oznaczanie zawartości naturalnych izotopów niektórych pierwiastków, stosowane także do określania wieku skał (datowanie izotopowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia