perejasławska rada
 
Encyklopedia PWN
perejasławska rada,
rada kozacka zwołana przez B. Chmielnickiego 1654 w Perejasławiu (ob. Perejasław Chmielnicki), na której powzięto decyzję połączenia Ukrainy z Rosją.
Kozacy złożyli przysięgę na wierność carowi, a następnie posłowie Chmielnickiego podpisali w Moskwie artykuły określające wzajemne stosunki między Ukrainą a Rosją; car zatwierdził dawne przywileje Kozaków i szlachty ukr.; Ukraina Kozacka zachowała pewną autonomię w sprawach wewn. (m.in. sąd i organizację administracji z obieralnym hetmanem, stojącym na czele 60-tysięcznego wojska). Wśród historyków toczą się spory w kwestii polit. istoty i formalno-prawnej treści ugody perejasławskiej. Zawarcie ugody stało się przyczyną wojny pol.-ros., której rezultatem był podział Ukrainy między Rosję i Polskę (andruszowski rozejm 1667).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia