Perejasław
 
Encyklopedia PWN
Perejasław, Pereiaslav, 1943–2019 Perejasław Chmielnicki,
m. na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, nad rz. Trubież (dopływ Dniepru).
— 29 tys. mieszk. (2009). Wzmiankowany 907 jako jedno z czterech największych miast Rusi Kijowskiej, również twierdza — punkt oporu przeciw Połowcom; 1054–1239 stol. udzielnego księstwa; 1239 zniszczony przez Tatarów; 1362 włączony do Litwy, 1569 do Korony; 1621 prawa miejskie; ośr. handlu i sukiennictwa; od XVII w. teren objęty powstaniami kozackimi i chłopskimi; 1654 miejsce rady perejasławskiej; po 1654 w Rosji; 1922–91 w Ukr. SRR; przemysł gł. spoż., lekki; muzeum, skansen; ślady budowli średniow. z X i XI w. (zamku, pałacu biskupiego, cerkwi i domów mieszkalnych); cerkiew Św. Michała z dzwonnicą (poł. XVII w.), monastyr Wniebowstąpienia Pańskiego z soborem (XVII/XVIII w.), dzwonnicą, budynkiem kolegium, kaplicą i pieczarami (wszystkie z XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia