patriarchat
 
Encyklopedia PWN
patriarchat
[łac. < gr.],
religiozn. w chrześcijaństwie nazwa urzędu piastowanego przez patriarchę lub nazwa Kościoła wraz z administrowanym przez niego terytorium, na czele którego stoi patriarcha;
rangę patriarchatu mają niektóre starożytne Kościoły wschodnie (np. koptyjski), ważniejsze Kościoły unickie (np. maronicki, melchicki) oraz prawosławne Kościoły autokefaliczne (np.: Patriarchat Ekumeniczny w Konstantynopolu, Patriarchat Aleksandrii, Patriarchat Antiochii, Patriarchat Jerozolimy, Patriarchat Moskwy i całej Rosji, Patriarchat Serbii, Patriarchat Rumunii, Patriarchat Bułgarii).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia