matriarchat
 
Encyklopedia PWN
matriarchat
[łac.-gr.],
termin wprowadzony do nauki przez J.J. Bachofena na określenie fazy rozwojowej i typu organizacji społeczeństwa pierwotnego, w którym dominujące znaczenie miała kobieta;
nowsze badania wykazały, że matriarchat w opisanej przez ewolucjonistów formie nie występował prawdopodobnie nigdy, organizacja rodziny zaś, spotykana u niektórych ludów i określana mianem matriarchatu, polega gł. na matrylinearnej (matrylinearność) zasadzie pokrewieństwa i dziedziczenia; u niektórych grup występuje matrylokalność; zarówno matrylinearność, jak i matrylokalność nie dotyczą sposobu wykonywania i przekazywania władzy, świadczą jedynie o większym znaczeniu w danym społeczeństwie rodu matrylinearnego od patrylinearnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia