patriarchat
 
Encyklopedia PWN
patriarchat
[łac. < gr.],
etnogr. rodowa organizacja społ., oparta na patrylinearności i patrylokalności, w której dziedziczenie i sukcesja odbywają się w linii męskiej, a władza różnych szczebli jest sprawowana przez mężczyzn;
wg XIX-wiecznego ewolucjonizmu patriarchat nastąpił po matriarchacie; XX-wieczne kierunki w etnologii, zwłaszcza funkcjonalizm i strukturalizm, wystąpiły przeciwko traktowaniu patriarchatu jako epoki w historii ludzkości, uważając go za pewien idealny typ organizacji społ. (społeczeństwo patriarchalne), do której faktycznie organizacja danej społeczności może się mniej lub bardziej zbliżać; cechy patriarchatu i matriarchatu mogą występować łącznie w różnych społeczeństwach;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia