paskal
 
Encyklopedia PWN
paskal, Pa,
jednostka ciśnienia w układzie SI;
jest to ciśnienie występujące na płaskiej powierzchni 1 m2, na którą działa, prostopadle do powierzchni, siła 1 N; 1 Pa = (1 N) : (1 m2) = 1 m–1 · kg · s–2; paskal stosuje się także do wyrażania naprężenia mechanicznego, ciśnienia akustycznego itp.; nazwa od nazwiska B. Pascala.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia