park tematyczny
 
Encyklopedia PWN
park tematyczny,
zaprojektowany krajobraz, w którym dominują budowlane obiekty techn. i przem. (często wraz z instalacjami i wyposażeniem), powstały w wyniku procesów deindustrializacji w 2. poł. XX w.
Duże koszty likwidacji zakładów przem. wraz z wymaganą prawem dekontaminacją i rekultywacją terenu skłaniają właścicieli do przekształcania obiektów przem. (wraz z infrastrukturą) na tereny dostępne publicznie, pełniące nowe funkcje, jak np.: muzeum na otwartym powietrzu, zabytek techniki, park rozrywki, instytucja działająca na rzecz promocji znaku towarowego produktu dawniej wytwarzanego na danym terenie, obiekt edukacyjny, wystawienniczy, teatr. i muz., gastronomiczny. Przedsięwzięcia te są nazywane rehabilitacją obiektów lub rewitalizacją i regeneracją terenów. W Europie jednym z pierwszych udanych tego typu przedsięwzięć jest rozległy Emscher Park w Niemczech. Nazwy wielu p.t. ujawniają bezpośredni związek z markowym produktem, jak np.: Cadbury World (Birmingham, W. Brytania), The World of Coca-Cola (Atlanta, USA), VW Autostadt (Wolfsburg, Niemcy), The Guiness Storehouse (Dublin, Irlandia), Dewar’s World of Whisky (Aberfeldy, Szkocja), Casa Bacardi (Porto Rico), Heineken Experience (Amsterdam, Holandia).
Termin „park tematyczny” jest również odnoszony do inwestycyjnych założeń terenowych eksploatujących piękno przyrody oraz jej cechy charakterystyczne w danym miejscu, jak np. parki wodne, parki roślinności tropik., kamieniołomy itp., z towarzyszącą im infrastrukturą (m.in. transport, zakwaterowanie, usługi).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia