parakrynowe hormony
 
Encyklopedia PWN
parakrynowe hormony,
substancje wydzielane do przestrzeni międzykomórkowych przez wyspecjalizowane komórki niektórych narządów, oddziałujące lokalnie na pobliskie komórki tego samego narządu (zjawisko to nosi nazwę parakrynii);
duża skuteczność działania hormonów parakrynowych wynika m.in. z faktu, że ich stężenie w miejscu działania jest znacznie większe od stężenia, jakie osiągają w narządach docelowych hormony produkowane przez gruczoły wydzielania wewn., przenoszone przez krew; hormony parakrynowe występują w wielu narządach i tkankach organizmu zwierzęcego; do najlepiej zbadanych należą metabolity kwasu arachidonowego, eikozanoidy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia