parakrynii

Encyklopedia PWN

substancje wydzielane do przestrzeni międzykomórkowych przez wyspecjalizowane komórki niektórych narządów, oddziałujące lokalnie na pobliskie komórki tego samego narządu (zjawisko to nosi nazwę parakrynii);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia